Coaching & ledersparring

Alice Faber - Eksamineret Gestaltcoach:    

Jeg tilbyder coaching-samtaler og ledersparring. CV se nederst.

Det er afklarende samtaler med mennesker, som ønsker fokus og klarhed på livs- og/eller arbejdsspørgsmål.

Udgangspunkt for samtalen er det, som du ønsker at sætte fokus på.

Ring eller skriv for at få en aftale - telefon 2874 1636/ E-mail: alicegfaber@gmail.com

Pris: 1 times individuel coaching 650.00 kr.

Til første samtale beregner jeg 1½ time til samme pris. Sessioner aftales fra gang til gang. Kontantbetaling, MobilePay eller overførsel til min bankkonto – jeg tager ikke imod Dankort.

Hvem jeg er:

Jeg har arbejdet med ledelse i mange år - socialchef i Kalundborg Kommune og direktør i Greve Kommune. I Greve var jeg direktør for social- og sundhedsområdet og HR-området. Samlet blev det til 25 år med ledelse. Oprindelig uddannet socionom på RUC, suppleret med længere varende lederuddannelser.

Da jeg oplevede flere henvendelser om samtaler i livsspørgsmål og ledelse supplerede jeg i 2014 med uddannelse som gestaltcoach fra Københavns Gestalt Institut: www.kgicph.dk 

 

www.kgicph.dk  kan du finde andre mulige samtalepartnere uddannet på Københavns Gestalt Institut.

Alice Faber, Aurora, Kastrupvej 31, Tuse Næs, 4300 Holbæk

Website:  www.faberflugt.dk - Tlf: 2874 1636 - E-mail: alicegfaber@gmail.com

Jeg tror på samtalen

Alice Faber, tegner, maler & certificeret coach

CV for ALICE FABER

 

Alice Faber 29.12.43 CV 

Stillinger

Arbejder som Coach, Mentor  & Tegner Link

Formand for Odsherreds Kunstmuseums & Malergårdens Venner 2014 -

Medlem af Museum Vestsjællands bestyrelse 2019 -

Medlem af bestyrelsen/ forretningsudvalget i LAG Midt-Nordvestsjælland fra 2014 -

Medlem af bestyrelsen i dagskolen Ternen 2013 -

Medlem af bestyrelsen i Ørbækskilde fra 2017 -

Medlem af Advisory Board i Region Sjælland fra 2018 -

Freelance konsulent fra 1. marts 2009 

Direktør i Greve Kommune fra marts 2000 – 28.februar 2009

Socialchef i Kalundborg Kommune fra marts 1987

Leder af Børn- og Ungeafdelingen i Vestsjællands amt fra november 1984

Fuldmægtig/stedfortræder i Amtsankenævnets sekretariat i Vestsjællands amt fra juli 1983

Socialrådgiver i Svinninge Kommune fra august 1979

Lægesekretær/studerende/operationsassistent fra 1966 – juli 1979

 

Uddannelse

Uddannet Eksamineret Gestaltcoach KGI 2014

Deltaget i Forvaltningshøjskolens lederuddannelse KIOL 1990-91

Socionom fra RUC 1979

Handelsuddannelse 1964

 

Tillidsposter

Formand for Tegnerne Tegnerforbundet af 1919 fra 2015 - 

Formand for Odsherreds Kunstmuseum og Malergårdens Venner fra 2014 -

Formand for Turlandet Tuse Næs fra 2016 -

Formand for socialchefkredsen i Vestsjælland 1994 – 1999

Formand for bestyrelsen Videnscenter om Alkohol fra 1999 – 2003

 

Undervisning/censor eller lignende

Nævnsmedlem i Patientskadeankenævnet fra 2007 - 2010 

Ad hoc underviser og censor på forskellige social- og sundhedsuddannelser

Beskikket censor for socialrådgiveruddannelserne 1993 – 2006/ 2010 - 2014

Beskikket censor for Diplomuddannelsen i Socialt arbejde fra 1999 – 2006